Fava schept oplossingen

Fava is een door onafhankelijke professionals gedragen samenwerking die oplossingen aandraagt voor ruimtelijke planning en sociale ‘empowerment’. Fava werkt voor gemeenschappen, lokale overheden en NGO’s.

Favas Principes:

  1. Geïnspireerd door Natuurlijke Groei
  2. Heuristieke Benadering
  3. Innovatief Denken
  4. Ondersteuning Gemeenschappen & Lokale Netwerken
  5. Sociale Versterking ('Empowerment')

Fava schept oplossingen die sociale versterking ('empowerment') bevorderen. Ons gereedschap is gratis! Zie onze video 'The City is Home' hier...

Fava ontwikkelt en gebruikt instrumentarium om te inveniëren in steden en aan de plaatselijke condities te sleutelen. Met als doel om duurzame en leefbare oplossingen aan te reiken voor een reeks actuele opgaven, zoals sociaal ontwrichte Europese buitenwijken, de uitdijende stedelijke regio’s wereldwijd, de slums in Zuid-Amerika en Afrika, of de nieuwe steden in China.

Enkele recente projecten: Veiligwonen.nl (1998-2016), Warschau (Polen), burgerinitiatief stedelijk fietsen (2013-2014), Amsterdam (Nederland), huisvesting en buurtversterking (2012-2014), Gent (België), sociale huisvesting (2013).

Vertaling voor Fava door Rob van der Bijl
Amsterdam, Nederland, januari 2014 - juli 2016